Shapes Educational:

Dearadh na cluichí seo agus an múinteoir feabhais ar intinn, ach tá siad rí-oiriúnach don seomra ranga, leis.

Oide scoile a dhearaigh, a leasaigh agus a thug chun críche iad, d’fhonn an fhoghlaim a chur chun cinn ar shlí an-taitneamhach.

Tá rogha cluichí curtha ar fáil do dhaltaí a chothaíonn an fhoghlaim, ní hamháin ón múinteoir ach óna chéile, chomh maith.

Feic ‘Shapes English’ mar a bhfuil acmhainní breise do dhaltaí ar gach aois, idir bhunscoil agus mheánscoil.

Míle buíochas le COGG as an gcabhair a thug siad dúinn.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Deartha ag ITS-KD.COM